Списък на файловете в пакета klettres-data в sid, архитектура all

/etc/xdg/klettres.knsrc
/usr/share/config.kcfg/klettres.kcfg
/usr/share/doc/HTML/ca/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/ca/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/ca/klettres/klettres-newstuff.png
/usr/share/doc/HTML/ca/klettres/klettres-newstuff2.png
/usr/share/doc/HTML/ca/klettres/klettres1.png
/usr/share/doc/HTML/ca/klettres/klettres2.png
/usr/share/doc/HTML/ca/klettres/klettres3.png
/usr/share/doc/HTML/ca/klettres/klettres4.png
/usr/share/doc/HTML/ca/klettres/klettres5.png
/usr/share/doc/HTML/ca/klettres/klettres6.png
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/klettres-newstuff.png
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/klettres-newstuff1.png
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/klettres-newstuff2.png
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/klettres1.png
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/klettres2.png
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/klettres3.png
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/klettres4.png
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/klettres5.png
/usr/share/doc/HTML/de/klettres/klettres6.png
/usr/share/doc/HTML/en/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/en/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/klettres/klettres-newstuff.png
/usr/share/doc/HTML/en/klettres/klettres-newstuff2.png
/usr/share/doc/HTML/en/klettres/klettres1.png
/usr/share/doc/HTML/en/klettres/klettres2.png
/usr/share/doc/HTML/en/klettres/klettres3.png
/usr/share/doc/HTML/en/klettres/klettres4.png
/usr/share/doc/HTML/en/klettres/klettres5.png
/usr/share/doc/HTML/en/klettres/klettres6.png
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/klettres-newstuff.png
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/klettres-newstuff1.png
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/klettres-newstuff2.png
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/klettres1.png
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/klettres2.png
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/klettres3.png
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/klettres4.png
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/klettres5.png
/usr/share/doc/HTML/es/klettres/klettres6.png
/usr/share/doc/HTML/et/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/et/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/nl/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/klettres/klettres-newstuff.png
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/klettres/klettres-newstuff2.png
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/klettres/klettres1.png
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/klettres/klettres2.png
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/klettres/klettres3.png
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/klettres/klettres4.png
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/klettres/klettres5.png
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/klettres/klettres6.png
/usr/share/doc/HTML/sv/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/sv/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/klettres/klettres1.png
/usr/share/doc/HTML/sv/klettres/klettres2.png
/usr/share/doc/HTML/sv/klettres/klettres3.png
/usr/share/doc/HTML/sv/klettres/klettres4.png
/usr/share/doc/HTML/sv/klettres/klettres5.png
/usr/share/doc/HTML/sv/klettres/klettres6.png
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/klettres-newstuff.png
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/klettres-newstuff1.png
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/klettres-newstuff2.png
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/klettres1.png
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/klettres2.png
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/klettres3.png
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/klettres4.png
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/klettres5.png
/usr/share/doc/HTML/uk/klettres/klettres6.png
/usr/share/doc/klettres-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/klettres-data/changelog.gz
/usr/share/doc/klettres-data/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/klettres.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/klettres.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/klettres.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/klettres.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/klettres.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/klettres.png
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-01.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-02.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-03.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-04.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-05.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-06.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-07.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-08.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-09.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-10.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-11.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-12.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-13.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-14.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-15.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-16.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-17.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-18.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-19.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-20.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-21.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-22.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-23.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-24.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-25.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-26.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-27.ogg
/usr/share/klettres/ar/alpha/a-28.ogg
/usr/share/klettres/ar/sounds.xml
/usr/share/klettres/cs.txt
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-0.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-1.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-10.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-11.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-12.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-13.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-14.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-15.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-16.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-17.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-18.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-19.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-2.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-20.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-21.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-22.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-23.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-24.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-25.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-26.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-27.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-28.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-29.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-3.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-30.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-31.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-4.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-5.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-6.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-7.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-8.ogg
/usr/share/klettres/cs/alpha/a-9.ogg
/usr/share/klettres/cs/sounds.xml
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-0.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-1.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-10.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-11.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-12.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-13.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-14.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-15.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-16.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-17.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-2.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-3.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-4.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-5.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-6.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-7.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-8.ogg
/usr/share/klettres/cs/syllab/ad-9.ogg
/usr/share/klettres/da.txt
/usr/share/klettres/da/alpha/a-0.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-1.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-10.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-11.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-12.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-13.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-14.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-15.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-16.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-17.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-18.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-19.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-2.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-20.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-21.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-22.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-23.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-24.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-25.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-26.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-27.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-28.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-3.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-4.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-5.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-6.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-7.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-8.ogg
/usr/share/klettres/da/alpha/a-9.ogg
/usr/share/klettres/da/sounds.xml
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-0.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-1.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-10.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-11.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-12.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-13.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-14.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-15.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-16.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-17.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-18.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-19.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-2.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-20.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-21.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-22.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-23.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-24.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-25.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-26.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-27.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-3.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-4.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-5.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-6.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-7.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-8.ogg
/usr/share/klettres/da/syllab/ad-9.ogg
/usr/share/klettres/data/sounds.xml
/usr/share/klettres/de.txt
/usr/share/klettres/de/alpha/a.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/ae.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/b.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/c.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/d.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/e.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/f.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/g.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/h.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/i.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/j.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/k.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/l.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/m.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/n.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/o.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/oe.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/p.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/q.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/r.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/s.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/sz.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/t.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/u.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/ue.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/v.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/w.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/x.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/y.ogg
/usr/share/klettres/de/alpha/z.ogg
/usr/share/klettres/de/sounds.xml
/usr/share/klettres/de/syllab/affe.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/auch.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/baer.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/bus.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/dem.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/die.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/dir.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/ein.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/eule.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/fisch.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/frau.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/fusz.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/gut.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/haus.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/heu.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/hund.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/ist.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/ja.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/kind.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/lisa.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/nase.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/oel.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/opa.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/pute.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/reh.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/rot.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/sein.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/sitz.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/tuer.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/vor.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/was.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/will.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/wo.ogg
/usr/share/klettres/de/syllab/zu.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/A.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/B.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/C.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/D.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/E.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/F.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/G.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/H.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/I.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/J.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/K.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/L.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/M.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/N.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/O.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/P.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/Q.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/R.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/S.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/T.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/U.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/V.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/W.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/X.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/Y.ogg
/usr/share/klettres/en/alpha/Z.ogg
/usr/share/klettres/en/sounds.xml
/usr/share/klettres/en/syllab/aw.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/car.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/ch.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/dog.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/fix.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/gas.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/gem.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/hot.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/jet.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/key.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/me.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/my.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/no.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/pet.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/saw.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/say.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/sit.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/sky.ogg
/usr/share/klettres/en/syllab/th.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/a.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/b.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/c.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/d.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/e.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/f.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/g.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/h.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/i.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/j.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/k.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/l.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/m.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/n.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/o.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/p.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/q.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/r.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/s.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/t.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/u.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/v.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/w.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/x.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/y.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/alpha/z.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/sounds.xml
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/arm.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/ball.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/car.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/dog.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/ear.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/fix.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/gas.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/gem.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/hot.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/hut.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/jet.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/key.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/me.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/my.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/no.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/or.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/pet.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/saw.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/say.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/sit.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/sky.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/the.ogg
/usr/share/klettres/en_GB/syllab/well.ogg
/usr/share/klettres/es.txt
/usr/share/klettres/es/alpha/a.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/b.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/c.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/d.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/e.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/f.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/g.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/h.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/i.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/j.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/k.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/l.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/m.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/n.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/nn.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/o.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/p.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/q.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/r.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/s.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/t.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/u.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/v.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/w.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/x.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/y.ogg
/usr/share/klettres/es/alpha/z.ogg
/usr/share/klettres/es/sounds.xml
/usr/share/klettres/es/syllab/ba.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/be.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/bi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/bo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/bu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ca.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ce.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ci.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/co.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/cu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/da.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/de.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/di.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/do.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/du.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/fa.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/fe.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/fi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/fo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/fu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ga.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ge.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/gi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/go.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/gu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/gue.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/gui.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/guue.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/guui.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ha.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/he.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/hi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ho.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/hu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ja.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/je.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ji.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/jo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ju.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ka.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ke.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ki.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ko.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ku.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/la.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/le.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/li.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ll.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/lla.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/lle.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/lli.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/llo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/llu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/lo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/lu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ma.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/me.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/mi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/mo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/mu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/na.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ne.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ni.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/nna.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/nne.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/nni.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/nno.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/nnu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/no.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/nu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/pa.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/pe.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/pi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/po.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/pu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/que.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/qui.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ra.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/re.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ri.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ro.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ru.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/sa.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/se.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/si.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/so.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/su.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ta.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/te.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ti.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/to.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/tu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/va.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ve.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/vi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/vo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/vu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/wa.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/we.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/wi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/wo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/wu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/xa.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/xe.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/xi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/xo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/xu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ya.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ye.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/yi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/yo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/yu.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/za.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/ze.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/zi.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/zo.ogg
/usr/share/klettres/es/syllab/zu.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-0.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-1.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-10.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-11.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-12.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-13.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-14.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-15.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-16.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-17.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-18.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-19.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-2.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-20.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-21.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-22.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-23.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-24.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-25.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-3.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-4.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-5.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-6.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-7.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-8.ogg
/usr/share/klettres/fr/alpha/a-9.ogg
/usr/share/klettres/fr/sounds.xml
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-0.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-1.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-10.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-11.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-12.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-13.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-14.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-15.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-16.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-17.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-18.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-19.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-2.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-20.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-21.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-22.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-23.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-24.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-25.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-26.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-27.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-3.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-4.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-5.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-6.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-7.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-8.ogg
/usr/share/klettres/fr/syllab/ad-9.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-01.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-02.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-03.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-04.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-05.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-06.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-07.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-08.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-09.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-10.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-11.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-12.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-13.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-14.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-15.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-16.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-17.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-18.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-19.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-20.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-21.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-22.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-23.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-24.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-25.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-26.ogg
/usr/share/klettres/he/alpha/a-27.ogg
/usr/share/klettres/he/sounds.xml
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-01.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-02.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-03.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-04.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-05.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-07.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-08.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-09.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-10.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-11.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-12.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-13.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-14.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-15.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-16.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-17.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-18.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-19.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-20.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-21.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-22.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-23.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-24.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-25.ogg
/usr/share/klettres/he/syllab/ad-26.ogg
/usr/share/klettres/hu.txt
/usr/share/klettres/hu/alpha/a1.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/a2.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/b.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/c.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/cs.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/d.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/dz.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/dzs.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/e1.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/e2.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/f.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/g.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/gy.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/h.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/i1.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/i2.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/j.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/k.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/l.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/ly.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/m.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/n.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/ny.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/o1.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/o2.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/o3.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/o4.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/p.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/q.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/r.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/s.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/sz.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/t.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/ty.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/u1.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/u2.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/u3.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/u4.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/v.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/w.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/x.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/y.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/z.ogg
/usr/share/klettres/hu/alpha/zs.ogg
/usr/share/klettres/hu/sounds.xml
/usr/share/klettres/hu/syllab/01-az.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/02-ar.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/03-ber.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/04-cel.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/05-csik.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/06-del.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/07-egy.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/08-ek.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/09-fal.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/10-gez.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/11-gyik.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/12-ho.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/13-itt.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/14-ij.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/15-jo.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/16-kad.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/17-lo.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/18-lyuk.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/19-ma.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/20-negy.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/21-nyolc.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/22-oszt.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/23-ol.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/24-ot.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/25-or.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/26-pek.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/27-ret.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/28-so.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/29-szog.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/30-tok.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/31-tyuk.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/32-ujj.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/33-ut.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/34-ul.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/35-ur.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/36-ven.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/37-zab.ogg
/usr/share/klettres/hu/syllab/38-zsak.ogg
/usr/share/klettres/icons/hicolor/128x128/actions/klettres_desert.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/128x128/actions/klettres_grownup.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/128x128/actions/klettres_kids.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/16x16/actions/klettres_desert.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/16x16/actions/klettres_grownup.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/16x16/actions/klettres_kids.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/22x22/actions/klettres_desert.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/22x22/actions/klettres_grownup.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/22x22/actions/klettres_kids.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/32x32/actions/klettres_desert.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/32x32/actions/klettres_grownup.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/32x32/actions/klettres_kids.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/48x48/actions/klettres_desert.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/48x48/actions/klettres_grownup.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/48x48/actions/klettres_kids.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/64x64/actions/klettres_desert.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/64x64/actions/klettres_grownup.png
/usr/share/klettres/icons/hicolor/64x64/actions/klettres_kids.png
/usr/share/klettres/it/alpha/a.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/b.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/c.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/d.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/e.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/f.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/g.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/h.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/i.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/j.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/k.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/l.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/m.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/n.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/o.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/p.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/q.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/r.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/s.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/t.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/u.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/w.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/x.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/y.ogg
/usr/share/klettres/it/alpha/z.ogg
/usr/share/klettres/it/sounds.xml
/usr/share/klettres/it/syllab/ba.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/be.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/bi.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/bo.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/bu.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ca.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ce.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ci.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/co.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/cu.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/da.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/de.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/di.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/do.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/du.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/fa.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/fe.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/fi.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/fo.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ga.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ge.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/gi.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/gli.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/gna.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/gne.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/gni.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/gno.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/gnu.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/go.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/gu.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/la.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/le.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/li.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/lo.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/lu.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ma.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/me.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/mi.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/mo.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/mu.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/na.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ne.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ni.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/no.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/nu.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/pa.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/pe.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/pi.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/po.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/pu.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ra.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/re.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ri.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ro.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ru.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/sa.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/se.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/si.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/so.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/su.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ta.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/te.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ti.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/to.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/tu.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/va.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ve.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/vi.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/vo.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/vu.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/za.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/ze.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/zi.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/zo.ogg
/usr/share/klettres/it/syllab/zu.ogg
/usr/share/klettres/lt.txt
/usr/share/klettres/lt/alpha/a-1.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/a-2.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/b.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/c-1.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/c-2.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/d.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/e-1.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/e-2.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/e-3.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/f.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/g.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/h.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/i-1.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/i-2.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/j.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/k.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/l.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/m.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/n.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/o.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/p.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/r.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/s-1.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/s-2.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/t.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/u-1.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/u-2.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/u-3.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/v.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/y.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/z-1.ogg
/usr/share/klettres/lt/alpha/z-2.ogg
/usr/share/klettres/lt/sounds.xml
/usr/share/klettres/lt/syllab/al.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/am.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/an.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ar.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/au.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/bals.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/bels.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/bus.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/duos.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/dz2iu.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/dzin.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/eu.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/fui.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/gros.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ie.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/il.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/im.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/in.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ir.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/jau.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/jei.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ji.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/jie.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/jis.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/joks.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/juos.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/jus.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/kaip.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/kas.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/kilo.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ko.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/lai.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/le3k.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/leis.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/lis.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/lok.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/mels.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/mes.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/mur.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/na.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ne.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ne3r.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/nes2.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/nors.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ou.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/pats.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/pur.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ras.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/re3k.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ries.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/s2a.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/s2als.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/s2ok.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/tai.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/taip.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/teis.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ties.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/tuoj.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/tuos.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/tur.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ul.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/um.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/un.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/uo.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ur.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/ve3l.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/vis.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/vok.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/yra.ogg
/usr/share/klettres/lt/syllab/zip.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0061.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0062.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0063.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0064.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0065.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0066.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0067.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0068.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0069.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U006A.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U006B.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U006C.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U006D.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U006E.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U006F.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0070.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0071.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0072.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0073.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0074.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0075.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0076.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0077.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0078.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U0079.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U007A.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U00E5.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U00E6.ogg
/usr/share/klettres/nb/alpha/U00F8.ogg
/usr/share/klettres/nb/sounds.xml
/usr/share/klettres/nds.txt
/usr/share/klettres/nds/alpha/a.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/ae.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/b.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/c.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/d.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/e.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/f.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/g.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/h.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/i.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/j.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/k.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/l.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/m.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/n.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/o.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/oe.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/p.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/q.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/r.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/s.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/sz.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/t.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/u.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/ue.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/v.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/w.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/x.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/y.ogg
/usr/share/klettres/nds/alpha/z.ogg
/usr/share/klettres/nds/sounds.xml
/usr/share/klettres/nds/syllab/aal.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/aennern.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/aeten.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/al.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/all.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/baeaer.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/boom.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/cent.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/deert.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/eer.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/ehr.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/en.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/faehr.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/fix.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/greeksch.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/huus.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/ies.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/ik.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/imm.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/juest.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/keerl.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/leef.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/muur.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/naam.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/och.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/oeko.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/oeller.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/oeoel.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/oll.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/oolt.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/pann.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/queern.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/reeg.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/sachts.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/schiet.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/spaasz.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/stunn.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/taach.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/typ.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/uem.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/uenner.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/ueuetz.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/ut.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/uul.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/veegtoorsch.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/veel.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/waag.ogg
/usr/share/klettres/nds/syllab/zeeg.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-0.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-1.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-10.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-11.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-12.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-13.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-14.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-15.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-16.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-17.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-18.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-19.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-2.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-20.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-21.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-3.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-4.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-5.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-6.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-7.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-8.ogg
/usr/share/klettres/nl/alpha/a-9.ogg
/usr/share/klettres/nl/sounds.xml
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-0.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-1.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-10.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-11.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-12.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-13.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-14.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-15.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-16.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-17.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-18.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-19.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-2.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-20.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-21.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-22.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-23.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-24.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-25.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-3.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-4.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-5.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-6.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-7.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-8.ogg
/usr/share/klettres/nl/syllab/ad-9.ogg
/usr/share/klettres/pics/aqua/klettres_aqua.svg
/usr/share/klettres/pics/desert/klettres_desert.svg
/usr/share/klettres/pics/kids/klettres_kids.svg
/usr/share/klettres/pics/klettres_desert.png
/usr/share/klettres/pics/klettres_grownup.png
/usr/share/klettres/pics/klettres_kids.jpeg
/usr/share/klettres/pics/savannah/klettres_savannah.svg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/a.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/b.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/c.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/d.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/e.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/f.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/g.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/h.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/i.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/j.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/k.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/l.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/m.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/n.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/o.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/p.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/q.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/r.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/s.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/t.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/u.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/v.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/w.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/x.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/y.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/alpha/z.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/sounds.xml
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ba.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/be.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/bi.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/bo.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/bu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ca.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/co.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/cu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/da.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/de.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/di.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/do.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/du.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/fa.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/fe.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/fi.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/fo.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/fu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ga.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/go.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/gu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ja.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/je.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ji.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/jo.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ju.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/la.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/le.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/li.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/lo.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/lu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ma.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/me.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/mi.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/mo.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/mu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/na.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ne.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ni.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/no.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/nu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/pa.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/pe.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/pi.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/po.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/pu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ra.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/re.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ri.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ro.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ru.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/sa.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/se.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/si.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/so.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/su.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ta.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/te.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ti.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/to.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/tu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/va.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ve.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/vi.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/vo.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/vu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/xa.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/xe.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/xi.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/xo.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/xu.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/za.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/ze.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/zi.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/zo.ogg
/usr/share/klettres/pt_BR/syllab/zu.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/a.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/ae.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/be.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/che.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/de.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/e.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/em.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/en.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/er.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/es.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/f.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/ge.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/ha.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/hard.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/i.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/iu.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/k.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/l.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/o.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/pe.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/scha.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/sha.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/soft.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/te.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/tse.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/u.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/ve.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/y.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/ya.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/yo.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/yu.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/ze.ogg
/usr/share/klettres/ru/alpha/zh.ogg
/usr/share/klettres/ru/sounds.xml
/usr/share/klettres/ru/syllab/ba.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/be.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/bro.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/bu.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/chey.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/chka.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/chok.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/chto.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/chu.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/chut.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/chyk.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/da.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/do.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/du.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ha.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ka.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ko.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ku.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/lo.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ly.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/lya.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/lyu.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ma.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/may.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/miu.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/na.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ne.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/net.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/niuy.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/no.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/noy.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ny.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/nya.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/pa.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/pi.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ro.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/russ.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/rys.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/schy.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/sha.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/she.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ska.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/so.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/sy.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/syt.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ta.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/te.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/tiu.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/to.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/tsya.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/tvoy.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/ty.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/viu.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/vo.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/vse.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/yizh.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/zhe.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/zhi.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/zhyt.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/zlo.ogg
/usr/share/klettres/ru/syllab/zyk.ogg
/usr/share/klettres/sk.txt
/usr/share/klettres/uk/alpha/a.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/be.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/che.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/de.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/e.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/er.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/es.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/f.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/ge.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/ha.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/he.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/i.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/k.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/l.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/m.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/n.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/o.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/pe.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/scha.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/sha.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/te.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/tse.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/u.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/ve.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/y.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/ya.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/ye.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/yi.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/yot.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/yu.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/ze.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/zhe.ogg
/usr/share/klettres/uk/alpha/zm.ogg
/usr/share/klettres/uk/sounds.xml
/usr/share/klettres/uk/syllab/ba.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/bi.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/bo.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/boh.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/bu.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/chi.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/cho.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/chut.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/chy.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/do.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/du.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/dzha.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/dzho.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/dzy.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/ga.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/gy.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/ha.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/hli.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/hy.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/hyzh.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/ko.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/ku.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/lo.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/ly.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/lya.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/lyu.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/mi.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/ni.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/ny.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/nya.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/pi.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/ro.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/rys.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/ryss.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/schy.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/she.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/so.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/sya.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/sych.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/syt.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/syu.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/ta.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/te.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/til.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/to.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/tsy.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/tsya.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/tviy.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/tvoya.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/vay.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/vo.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/vov.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/yem.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/yim.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/yizh.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/yo.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/zhe.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/zhy.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/zhyt.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/zmi.ogg
/usr/share/klettres/uk/syllab/zyk.ogg
/usr/share/kxmlgui5/klettres/klettresui.rc
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/fa/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/is/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/km/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/wa/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/klettres.mo