Списък на файловете в пакета gnupg в sid, архитектура all

/usr/share/doc/gnupg/DCO
/usr/share/doc/gnupg/DETAILS.gz
/usr/share/doc/gnupg/FAQ
/usr/share/doc/gnupg/HACKING.gz
/usr/share/doc/gnupg/KEYSERVER
/usr/share/doc/gnupg/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/gnupg/NEWS.gz
/usr/share/doc/gnupg/OpenPGP.gz
/usr/share/doc/gnupg/README.Debian
/usr/share/doc/gnupg/README.gz
/usr/share/doc/gnupg/THANKS.gz
/usr/share/doc/gnupg/TODO
/usr/share/doc/gnupg/TRANSLATE
/usr/share/doc/gnupg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnupg/changelog.gz
/usr/share/doc/gnupg/copyright
/usr/share/doc/gnupg/examples/README
/usr/share/doc/gnupg/examples/debug.prf
/usr/share/doc/gnupg/examples/gpgconf.conf
/usr/share/doc/gnupg/examples/pwpattern.list
/usr/share/doc/gnupg/examples/scd-event
/usr/share/doc/gnupg/examples/systemd-user/README
/usr/share/doc/gnupg/examples/systemd-user/dirmngr.service
/usr/share/doc/gnupg/examples/systemd-user/dirmngr.socket
/usr/share/doc/gnupg/examples/systemd-user/gpg-agent-browser.socket
/usr/share/doc/gnupg/examples/systemd-user/gpg-agent-extra.socket
/usr/share/doc/gnupg/examples/systemd-user/gpg-agent-ssh.socket
/usr/share/doc/gnupg/examples/systemd-user/gpg-agent.service
/usr/share/doc/gnupg/examples/systemd-user/gpg-agent.socket
/usr/share/doc/gnupg/examples/trustlist.txt
/usr/share/doc/gnupg/examples/vsnfd.prf
/usr/share/info/gnupg-card-architecture.png
/usr/share/info/gnupg-module-overview.png
/usr/share/info/gnupg.info-1.gz
/usr/share/info/gnupg.info-2.gz
/usr/share/info/gnupg.info.gz
/usr/share/man/man7/gnupg.7.gz