Списък на файловете в пакета glibc-doc в sid, архитектура all

/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.1.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.10.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.11.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.12.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.13.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.14.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.15.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.16.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.17.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.18.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.2.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.3.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.4.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.5.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.6.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.7.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.8.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.9.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.libidn.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.localedata.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.nptl.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.nptl_db.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-aarch64.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-aix
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-alpha.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-am33.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-arm.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-cris
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-hppa.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-ia64.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-linux-generic.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-m68k.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-microblaze.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-mips.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-powerpc.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/ChangeLog.ports-tile.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/glibc-doc/copyright
/usr/share/man/man3/pthread_atfork.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_cond_broadcast.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_cond_destroy.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_cond_init.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_cond_signal.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_cond_timedwait.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_cond_wait.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_condattr_destroy.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_condattr_init.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_getspecific.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_key_create.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_key_delete.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutex_destroy.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutex_init.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutex_lock.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutex_trylock.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutex_unlock.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutexattr_destroy.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutexattr_getkind_np.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutexattr_gettype.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutexattr_init.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutexattr_setkind_np.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_mutexattr_settype.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_once.3.gz
/usr/share/man/man3/pthread_setspecific.3.gz