Списък на файловете в пакета fonts-glyphicons-halflings в sid, архитектура all

/usr/share/doc/fonts-glyphicons-halflings/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fonts-glyphicons-halflings/changelog.gz
/usr/share/doc/fonts-glyphicons-halflings/copyright
/usr/share/fonts-glyphicons/glyphicons-halflings-regular.eot
/usr/share/fonts-glyphicons/glyphicons-halflings-regular.svg
/usr/share/fonts-glyphicons/glyphicons-halflings-regular.ttf
/usr/share/fonts-glyphicons/glyphicons-halflings-regular.woff
/usr/share/fonts-glyphicons/glyphicons-halflings-regular.woff2
/usr/share/fonts/truetype/glyphicons/glyphicons-halflings-regular.ttf
/usr/share/lintian/overrides/fonts-glyphicons-halflings