Списък на файловете в пакета fonts-averia-serif-gwf в sid, архитектура all

/usr/share/doc/fonts-averia-serif-gwf/FONTLOG.txt.gz
/usr/share/doc/fonts-averia-serif-gwf/OFL-FAQ.txt.gz
/usr/share/doc/fonts-averia-serif-gwf/OFL.txt.gz
/usr/share/doc/fonts-averia-serif-gwf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fonts-averia-serif-gwf/copyright
/usr/share/fonts/truetype/averia-gwf/AveriaSerifGWF-Bold.ttf
/usr/share/fonts/truetype/averia-gwf/AveriaSerifGWF-BoldItalic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/averia-gwf/AveriaSerifGWF-Italic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/averia-gwf/AveriaSerifGWF-Light.ttf
/usr/share/fonts/truetype/averia-gwf/AveriaSerifGWF-LightItalic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/averia-gwf/AveriaSerifGWF-Regular.ttf