Списък на файловете в пакета firmware-misc-nonfree в sid, архитектура all

/lib/firmware/3com/typhoon.bin
/lib/firmware/advansys/3550.bin
/lib/firmware/advansys/38C0800.bin
/lib/firmware/advansys/38C1600.bin
/lib/firmware/advansys/mcode.bin
/lib/firmware/agere_ap_fw.bin
/lib/firmware/agere_sta_fw.bin
/lib/firmware/as102_data1_st.hex
/lib/firmware/as102_data2_st.hex
/lib/firmware/ctefx.bin
/lib/firmware/ctspeq.bin
/lib/firmware/cxgb3/ael2005_opt_edc.bin
/lib/firmware/cxgb3/ael2005_twx_edc.bin
/lib/firmware/cxgb3/ael2020_twx_edc.bin
/lib/firmware/cxgb3/t3b_psram-1.1.0.bin
/lib/firmware/cxgb3/t3c_psram-1.1.0.bin
/lib/firmware/cxgb3/t3fw-7.10.0.bin
/lib/firmware/cxgb3/t3fw-7.12.0.bin
/lib/firmware/cxgb3/t3fw-7.4.0.bin
/lib/firmware/cxgb4/aq1202_fw.cld
/lib/firmware/cxgb4/bcm8483.bin
/lib/firmware/cxgb4/t4fw-1.23.4.0.bin
/lib/firmware/cxgb4/t4fw.bin
/lib/firmware/cxgb4/t5fw-1.23.4.0.bin
/lib/firmware/cxgb4/t5fw.bin
/lib/firmware/cxgb4/t6fw-1.23.4.0.bin
/lib/firmware/cxgb4/t6fw.bin
/lib/firmware/dabusb/bitstream.bin
/lib/firmware/dabusb/firmware.fw
/lib/firmware/dvb-fe-xc4000-1.4.1.fw
/lib/firmware/dvb-fe-xc5000-1.6.114.fw
/lib/firmware/dvb-fe-xc5000c-4.1.30.7.fw
/lib/firmware/dvb-usb-dib0700-1.20.fw
/lib/firmware/dvb-usb-it9135-01.fw
/lib/firmware/dvb-usb-it9135-02.fw
/lib/firmware/dvb-usb-terratec-h5-drxk.fw
/lib/firmware/e100/d101m_ucode.bin
/lib/firmware/e100/d101s_ucode.bin
/lib/firmware/e100/d102e_ucode.bin
/lib/firmware/ene-ub6250/ms_init.bin
/lib/firmware/ene-ub6250/ms_rdwr.bin
/lib/firmware/ene-ub6250/msp_rdwr.bin
/lib/firmware/ene-ub6250/sd_init1.bin
/lib/firmware/ene-ub6250/sd_init2.bin
/lib/firmware/ene-ub6250/sd_rdwr.bin
/lib/firmware/f2255usb.bin
/lib/firmware/go7007/go7007fw.bin
/lib/firmware/go7007/go7007tv.bin
/lib/firmware/go7007/lr192.fw
/lib/firmware/go7007/px-m402u.fw
/lib/firmware/go7007/px-tv402u.fw
/lib/firmware/go7007/s2250-1.fw
/lib/firmware/go7007/s2250-2.fw
/lib/firmware/go7007/wis-startrek.fw
/lib/firmware/hfi1_dc8051.fw
/lib/firmware/hfi1_fabric.fw
/lib/firmware/hfi1_pcie.fw
/lib/firmware/hfi1_sbus.fw
/lib/firmware/i915/bxt_dmc_ver1.bin
/lib/firmware/i915/bxt_dmc_ver1_07.bin
/lib/firmware/i915/bxt_guc_32.0.3.bin
/lib/firmware/i915/bxt_guc_ver8_7.bin
/lib/firmware/i915/bxt_guc_ver9_29.bin
/lib/firmware/i915/bxt_huc_ver01_07_1398.bin
/lib/firmware/i915/cnl_dmc_ver1_07.bin
/lib/firmware/i915/glk_dmc_ver1_04.bin
/lib/firmware/i915/glk_guc_32.0.3.bin
/lib/firmware/i915/glk_huc_ver03_01_2893.bin
/lib/firmware/i915/icl_guc_32.0.3.bin
/lib/firmware/i915/icl_huc_ver8_4_3238.bin
/lib/firmware/i915/kbl_dmc_ver1.bin
/lib/firmware/i915/kbl_dmc_ver1_01.bin
/lib/firmware/i915/kbl_dmc_ver1_04.bin
/lib/firmware/i915/kbl_guc_32.0.3.bin
/lib/firmware/i915/kbl_guc_ver9_14.bin
/lib/firmware/i915/kbl_guc_ver9_39.bin
/lib/firmware/i915/kbl_huc_ver02_00_1810.bin
/lib/firmware/i915/skl_dmc_ver1.bin
/lib/firmware/i915/skl_dmc_ver1_23.bin
/lib/firmware/i915/skl_dmc_ver1_26.bin
/lib/firmware/i915/skl_dmc_ver1_27.bin
/lib/firmware/i915/skl_guc_32.0.3.bin
/lib/firmware/i915/skl_guc_ver1.bin
/lib/firmware/i915/skl_guc_ver4.bin
/lib/firmware/i915/skl_guc_ver6.bin
/lib/firmware/i915/skl_guc_ver6_1.bin
/lib/firmware/i915/skl_guc_ver9_33.bin
/lib/firmware/i915/skl_huc_ver01_07_1398.bin
/lib/firmware/imx/sdma/sdma-imx6q.bin
/lib/firmware/imx/sdma/sdma-imx7d.bin
/lib/firmware/kaweth/new_code.bin
/lib/firmware/kaweth/new_code_fix.bin
/lib/firmware/kaweth/trigger_code.bin
/lib/firmware/kaweth/trigger_code_fix.bin
/lib/firmware/matrox/g200_warp.fw
/lib/firmware/matrox/g400_warp.fw
/lib/firmware/mediatek/mt7610e.bin
/lib/firmware/mediatek/mt7610u.bin
/lib/firmware/mediatek/mt7622pr2h.bin
/lib/firmware/mediatek/mt7650e.bin
/lib/firmware/mediatek/mt7662u.bin
/lib/firmware/mediatek/mt7662u_rom_patch.bin
/lib/firmware/mediatek/mt7668pr2h.bin
/lib/firmware/moxa/moxa-1110.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1130.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1131.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1150.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1151.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1250.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1251.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1410.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1450.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1451.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1613.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1618.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1653.fw
/lib/firmware/moxa/moxa-1658.fw
/lib/firmware/mt7601u.bin
/lib/firmware/mt7650.bin
/lib/firmware/mt7662.bin
/lib/firmware/mt7662_rom_patch.bin
/lib/firmware/mts_cdma.fw
/lib/firmware/mts_edge.fw
/lib/firmware/mts_gsm.fw
/lib/firmware/nvidia/gk20a/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gk20a/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gk20a/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gk20a/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gk20a/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gk20a/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gk20a/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gk20a/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/acr/ucode_unload.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/acr/ucode_unload.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/acr/ucode_unload.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/pmu/desc.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/pmu/image.bin
/lib/firmware/nvidia/gm20b/pmu/sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/acr/ucode_unload.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/acr/ucode_unload.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/acr/unload_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/nvdec/scrubber.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/desc.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/image.bin
/lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/acr/ucode_unload.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/acr/unload_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/nvdec/scrubber.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/desc.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/image.bin
/lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/acr/ucode_unload.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/acr/unload_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/nvdec/scrubber.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/desc.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/image.bin
/lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/acr/ucode_unload.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/acr/unload_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/nvdec/scrubber.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/desc.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/image.bin
/lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/acr/ucode_unload.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/acr/unload_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/nvdec/scrubber.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/sec2/desc.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/sec2/image.bin
/lib/firmware/nvidia/gp108/sec2/sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/acr/bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/acr/ucode_load.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/fecs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/fecs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/fecs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/fecs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/gpccs_bl.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/gpccs_data.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/gpccs_inst.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/gpccs_sig.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/sw_bundle_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/sw_ctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/sw_method_init.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/gr/sw_nonctx.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/pmu/desc.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/pmu/image.bin
/lib/firmware/nvidia/gp10b/pmu/sig.bin
/lib/firmware/nvidia/tegra124/vic03_ucode.bin
/lib/firmware/nvidia/tegra124/xusb.bin
/lib/firmware/nvidia/tegra186/vic04_ucode.bin
/lib/firmware/nvidia/tegra210/vic04_ucode.bin
/lib/firmware/nvidia/tegra210/xusb.bin
/lib/firmware/qat_895xcc.bin
/lib/firmware/qat_895xcc_mmp.bin
/lib/firmware/qat_c3xxx.bin
/lib/firmware/qat_c3xxx_mmp.bin
/lib/firmware/qat_c62x.bin
/lib/firmware/qat_c62x_mmp.bin
/lib/firmware/qat_mmp.bin
/lib/firmware/rockchip/dptx.bin
/lib/firmware/rp2.fw
/lib/firmware/rt2561.bin
/lib/firmware/rt2561s.bin
/lib/firmware/rt2661.bin
/lib/firmware/rt2860.bin
/lib/firmware/rt2870.bin
/lib/firmware/rt3070.bin
/lib/firmware/rt3071.bin
/lib/firmware/rt3090.bin
/lib/firmware/rt3290.bin
/lib/firmware/rt73.bin
/lib/firmware/s2250.fw
/lib/firmware/s2250_loader.fw
/lib/firmware/tehuti/bdx.bin
/lib/firmware/tigon/tg3.bin
/lib/firmware/tigon/tg357766.bin
/lib/firmware/tigon/tg3_tso.bin
/lib/firmware/tigon/tg3_tso5.bin
/lib/firmware/ueagle-atm/CMV4p.bin.v2
/lib/firmware/ueagle-atm/DSP4p.bin
/lib/firmware/ueagle-atm/eagleIV.fw
/lib/firmware/v4l-cx231xx-avcore-01.fw
/lib/firmware/v4l-cx23418-apu.fw
/lib/firmware/v4l-cx23418-cpu.fw
/lib/firmware/v4l-cx23418-dig.fw
/lib/firmware/v4l-cx23885-avcore-01.fw
/lib/firmware/v4l-cx25840.fw
/lib/firmware/vntwusb.fw
/usr/share/bug/firmware-misc-nonfree/presubj
/usr/share/doc/firmware-misc-nonfree/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/firmware-misc-nonfree/copyright
/usr/share/metainfo/firmware-misc-nonfree.metainfo.xml