Списък на файловете в пакета elpa-py-isort в sid, архитектура all

/usr/lib/emacsen-common/packages/compat/elpa-py-isort
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/elpa-py-isort
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/elpa-py-isort
/usr/share/doc/elpa-py-isort/README.org
/usr/share/doc/elpa-py-isort/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/elpa-py-isort/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/py-isort-2016.1/py-isort-autoloads.el
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/py-isort-2016.1/py-isort-pkg.el
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/py-isort-2016.1/py-isort.el