Списък на файловете в пакета elpa-openwith в sid, архитектура all

/usr/lib/emacsen-common/packages/compat/elpa-openwith
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/elpa-openwith
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/elpa-openwith
/usr/share/doc/elpa-openwith/README.Debian
/usr/share/doc/elpa-openwith/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/elpa-openwith/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/openwith-0.8.7/openwith-autoloads.el
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/openwith-0.8.7/openwith-pkg.el
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/openwith-0.8.7/openwith.el