Списък на файловете в пакета dhcpig в sid, архитектура all

/usr/bin/dhcpig
/usr/lib/python2.7/dist-packages/dhcpig-0.0.0.egg-info
/usr/share/doc/dhcpig/README.md.gz
/usr/share/doc/dhcpig/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dhcpig/copyright
/usr/share/man/man1/dhcpig.1.gz