Списък на файловете в пакета deluge-console в sid, архитектура all

/usr/bin/deluge-console
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/command.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/add.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/cache.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/config.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/connect.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/debug.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/gui.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/halt.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/help.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/info.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/manage.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/move.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/pause.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/plugin.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/quit.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/recheck.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/resume.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/rm.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/status.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/cmdline/commands/update_tracker.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/console.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/main.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/add_util.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/addtorrents.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/basemode.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/cmdline.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/connectionmanager.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/eventview.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/preferences/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/preferences/preference_panes.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/preferences/preferences.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/torrentdetail.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/torrentlist/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/torrentlist/add_torrents_popup.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/torrentlist/filtersidebar.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/torrentlist/queue_mode.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/torrentlist/search_mode.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/torrentlist/torrentactions.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/torrentlist/torrentlist.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/torrentlist/torrentview.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/modes/torrentlist/torrentviewcolumns.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/parser.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/utils/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/utils/colors.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/utils/column.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/utils/common.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/utils/curses_util.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/utils/format_utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/widgets/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/widgets/fields.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/widgets/inputpane.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/widgets/popup.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/widgets/sidebar.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/widgets/statusbars.py
/usr/lib/python3/dist-packages/deluge/ui/console/widgets/window.py
/usr/share/doc/deluge-console/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/deluge-console/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/deluge-console/changelog.gz
/usr/share/doc/deluge-console/copyright
/usr/share/man/man1/deluge-console.1.gz