Списък на файловете в пакета debian-edu-doc-it в sid, архитектура all

/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/README
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/changelog.gz
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/copyright
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/01-Installer_64bit_boot_menu.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/01a-Installer_64bit_advanced_options.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/01b-Installer_32bit_boot_menu.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/01b-Installer_64bit_command_line.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/01c-Installer_help.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/02-select_a_language.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/03-select_your_location.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/04-Configure_the_keyboard.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/05-Detect_and_mount_CD-ROM.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/06-Load_installer_components_from_CD.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/07-Detect_network_hardware.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/08-Choose_Debian_Edu_profile.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/09-Really_use_the_automatic_partitioning_tool.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/10-Really_use_the_automatic_partitioning_tool-Yes.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/11-Participate_in_the_package_usage_survey.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/12-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/12a-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/12b-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/12c-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/12d-Setting-up-the-partitioner.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/13-Install+the+base+system.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/14-Select_and_install_software.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/17-Select_and_install_software.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/18-Build+LTSP+chroot.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/19-Install_the_GRUB_boot_loader_on_a_hard_disk.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/20-Finish_the_Installation.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/21-Finish_the_Installation-Installation_complete.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/22-Tjener_GRUB_boot_menu.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/23-Tjener-Login.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/26-Tjener-Xfce_Desktop_Browser.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/27-Tjener-Xfce_Desktop.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/28-Diskless-WS-GRUB_Boot_menu-PXE.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/29-Diskless-WS-LDM_Login.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/30-Main-Server-GRUB_Boot_menu-PXE.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/Debian_Edu_Network_Buster.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/alert.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/change_password_administratively.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/create_group.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/edit_user.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/filterbox.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/gosa2_overview.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/gosa_systems_add_netgroup.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/gosa_systems_edit_host.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/gosa_systems_host_details.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/gosa_systems_list.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/idea.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/list_groups.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/reset_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/sad.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/slbackup-php_maintenance.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual-images/smile.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual.epub
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual.html
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-buster-manual.pdf
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/01-Installer_64bit_boot_menu.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/01a-Installer_64bit_advanced_options.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/01b-Installer_32bit_boot_menu.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/01c-Installer_help.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/02-select_a_language.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/03-select_your_location.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/04-Configure_the_keyboard.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/05-Detect_and_mount_CD-ROM.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/06-Load_installer_components_from_CD.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/07-Detect_network_hardware.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/08-Choose_Debian_Edu_profile.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/09-Really_use_the_automatic_partitioning_tool.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/10-Really_use_the_automatic_partitioning_tool-Yes.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/11-Participate_in_the_package_usage_survey.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/12-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/12a-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/12b-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/12c-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/12d-Setting-up-the-partitioner.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/13-Install+the+base+system.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/14-Select_and_install_software.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/17-Select_and_install_software.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/18-Build+LTSP+chroot.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/19-Install_the_GRUB_boot_loader_on_a_hard_disk.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/20-Finish_the_Installation.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/21-Finish_the_Installation-Installation_complete.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/22-Tjener_GRUB_boot_menu.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/23-Tjener-Login.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/26-Tjener-KDE_Desktop_Browser.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/27-Tjener-KDE_Desktop.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/28-Diskless-WS-GRUB_Boot_menu-PXE.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/29-Diskless-WS-LDM_Login.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/31-ThinClient-KDE_Desktop.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/BD_command_line.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/Debian_Edu_Network_Stretch.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/alert.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/change_password_administratively.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/create_group.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/edit_user.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/filterbox.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/gosa2_overview.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/gosa_systems_add_netgroup.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/gosa_systems_edit_host.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/gosa_systems_host_details.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/gosa_systems_list.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/list_groups.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/pxe-tjener.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/sad.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/slbackup-php_maintenance.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual-images/smile.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual.epub
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual.html
/usr/share/doc/debian-edu-doc-it/debian-edu-stretch-manual.pdf
/usr/share/doc/debian-edu-doc/it