Списък на файловете в пакета cl-xlunit в sid, архитектура all

/usr/share/common-lisp/source/xlunit/assert.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/example.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/fixture.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/listener.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/package.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/printer.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/result.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/suite.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/tcase.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/tests.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/textui.lisp
/usr/share/common-lisp/source/xlunit/xlunit.asd
/usr/share/common-lisp/systems/xlunit.asd
/usr/share/doc/cl-xlunit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cl-xlunit/copyright
/usr/share/doc/cl-xlunit/examples/example.lisp