Списък на файловете в пакета brailleutils в sid, архитектура all

/usr/bin/brailleutils
/usr/share/doc-base/libbrailleutils-java-user-documentation
/usr/share/doc/brailleutils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/brailleutils/changelog.gz
/usr/share/doc/brailleutils/copyright
/usr/share/doc/brailleutils/user-guide.html
/usr/share/java/brailleUtils-ui.jar
/usr/share/man/man1/brailleutils.1.gz