Списък на файловете в пакета antlr в sid, архитектура all

/usr/bin/runantlr
/usr/share/doc/antlr/README.Debian
/usr/share/doc/antlr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/antlr/changelog.gz
/usr/share/doc/antlr/copyright
/usr/share/man/man1/runantlr.1.gz