Списък на файловете в пакета adanaxisgpl-data в sid, архитектура all

/usr/share/doc/adanaxisgpl-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/adanaxisgpl-data/changelog.gz
/usr/share/doc/adanaxisgpl-data/copyright
/usr/share/games/adanaxisgpl/About_Adanaxis.pdf
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushBase.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushBasePrism.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushConfig.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushDashboard.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushDisplacement.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushError.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushEvent.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushEventTimer.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushEvents.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushExtruder.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushGLFont.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushGLTexture.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushGame.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushHelpers.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushKeys.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushLog.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushLogic.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushMaterial.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushMenu.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushMesh.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushObject.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushPiece.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushPost.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushRegistered.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushRotation.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushShaderLibrary.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushTimedValue.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushTools.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushUtil.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushVector.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/MushView.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/mushruby/Mushware.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/MakeAnimation.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/MakeCosmos.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/ball1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/ball2.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/ball3.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/basebox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/README
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-0.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-10.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-11.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-12.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-13.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-14.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-15.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-16.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-17.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-18.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-19.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-2.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-20.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-21.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-22.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-23.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-24.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-25.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-26.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-27.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-28.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-29.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-3.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-30.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-31.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-32.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-33.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-34.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-35.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-36.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-37.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-38.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-39.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-4.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-40.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-41.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-42.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-43.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-44.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-45.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-46.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-47.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-48.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-49.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-5.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-50.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-51.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-52.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-53.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-54.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-55.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-56.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-57.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-58.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-59.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-6.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-60.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-61.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-62.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-7.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-8.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cosmos/cosmos1-9.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/cross1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/dashboard1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/emberpalette1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/flakbox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/flarepalette1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/flushbox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/font-mono1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/gridpalette1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/healthbox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/heavycannonbox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/heavymissilebox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/lightcannonbox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/lightmissilebox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/mouse1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/mouseleftpressed1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/mouserightpressed1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/nuclearbox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/palette1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/palette2.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/palette3.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/quadcannonbox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/rail1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/railbox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/riverpalette1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/shieldbox1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/spacebar1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/spacebarpressed1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/starpalette1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/symbol1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/tick1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/pixels/worldpalette1.tiff
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/Adanaxis.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAI.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhazi.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziAttendant.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziBleach.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziCarrier.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziFloater.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziHarpik.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziInert.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziLimescale.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziRail.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziVendor.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziVortex.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIKhaziWarehouse.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisAIProjectile.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisControl.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisDashboard.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisEffects.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisEvents.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisFontLibrary.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisGame.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisLevels.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisLogic.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisMagazine.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisMaterialLibrary.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisMenu.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisMeshLibrary.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisPiece.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisPieceDeco.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisPieceEffector.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisPieceItem.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisPieceKhazi.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisPieceLibrary.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisPiecePlayer.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisPieceProjectile.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisRemnant.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisRender.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisScanner.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisShaderLibrary.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisSpace.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisTargetSelect.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisTextureLibrary.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisTriggeredEvent.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisUtil.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisVTools.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisWaveLibrary.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisWeapon.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/AdanaxisWeaponLibrary.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/ruby/init.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/ReadMe.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/demoend1/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/demoend1/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/demoend1/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/gameend1/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/gameend1/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/gameend1/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/intro1/demo_manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/intro1/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/intro1/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/intro1/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level1/demo_manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level1/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level1/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level1/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level10/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level10/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level10/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level11/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level11/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level11/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level12/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level12/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level12/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level13/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level13/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level13/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level14/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level14/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level14/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level15/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level15/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level15/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level16/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level16/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level16/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level17/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level17/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level17/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level18/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level18/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level18/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level19/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level19/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level19/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level2/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level2/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level2/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level20/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level20/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level20/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level21/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level21/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level21/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level22/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level22/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level22/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level23/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level23/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level23/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level24/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level24/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level24/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level25/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level25/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level25/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level26/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level26/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level26/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level27/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level27/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level27/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level28/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level28/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level28/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level29/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level29/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level29/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level3/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level3/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level3/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level30/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level30/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level30/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level4/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level4/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level4/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level5/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level5/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level5/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level6/demo_manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level6/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level6/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level6/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level7/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level7/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level7/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level8/demo_manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level8/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level8/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level8/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level9/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level9/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/level9/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local1/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local1/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local1/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local2/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local2/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local2/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local3/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local3/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local3/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local4/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local4/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/local4/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/menu1/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/menu1/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/menu1/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/river1/dialogues.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/river1/manifest.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/spaces/river1/space.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/system/AdanaxisRender.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/system/axisconfig-default.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/system/keyconfig-default.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/system/objects.xml
/usr/share/games/adanaxisgpl/system/start.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/system/start_safe.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/MakeMush.rb
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/README.txt
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/collect1.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-explo0.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-explo1.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-explo2.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-explo3.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-explo4.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-explo5.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-explo6.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-explo7.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-fire0.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-fire1.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-fire2.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-fire3.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-fire4.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-fire5.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-fire6.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-fire7.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-fire8.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-fire9.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-healthcollect0.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-load0.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-load1.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-load2.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-load3.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-load4.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-load5.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-load6.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-load7.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-load8.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-load9.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/gpl-shieldcollect0.wav
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/mushware-adanaxistheme.ogg
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/mushware-disturbed-sleep.ogg
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/mushware-except-for-this.ogg
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/mushware-extensions-to-space.ogg
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/mushware-familiarisation.ogg
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/mushware-respiration.ogg
/usr/share/games/adanaxisgpl/waves/mushware-sanity-fault.ogg