Списък на файловете в пакета libjson0 в jessie, архитектура s390x

/lib/s390x-linux-gnu/libjson.so.0
/usr/share/doc/libjson0