Списък на файловете в пакета libbind9-90 в jessie, архитектура s390x

/usr/lib/libbind9.so.90
/usr/lib/libbind9.so.90.0.9
/usr/share/doc/libbind9-90/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbind9-90/copyright