Списък на файловете в пакета ncurses-hexedit в jessie, архитектура ppc64el

/usr/bin/hexeditor
/usr/share/doc/ncurses-hexedit/AUTHORS
/usr/share/doc/ncurses-hexedit/NEWS.gz
/usr/share/doc/ncurses-hexedit/README.Debian
/usr/share/doc/ncurses-hexedit/README.gz
/usr/share/doc/ncurses-hexedit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ncurses-hexedit/changelog.gz
/usr/share/doc/ncurses-hexedit/copyright
/usr/share/doc/ncurses-hexedit/hexedit.lsm
/usr/share/doc/ncurses-hexedit/hexeditor.texinfo.gz
/usr/share/info/hexeditor.info.gz
/usr/share/man/man1/hexeditor.1.gz