Списък на файловете в пакета libjson0 в jessie, архитектура ppc64el

/lib/powerpc64le-linux-gnu/libjson.so.0
/usr/share/doc/libjson0