Списък на файловете в пакета libglib2.0-0 в jessie, архитектура ppc64el

/lib/powerpc64le-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
/lib/powerpc64le-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.4200.1
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/glib-2.0/gio-querymodules
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/glib-2.0/glib-compile-resources
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/glib-2.0/glib-compile-schemas
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgio-2.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgio-2.0.so.0.4200.1
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0.4200.1
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.4200.1
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgthread-2.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libgthread-2.0.so.0.4200.1
/usr/share/doc/libglib2.0-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libglib2.0-0/ChangeLog.pre-1-2.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/ChangeLog.pre-2-0.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/ChangeLog.pre-2-2.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/NEWS.pre-1-3.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/README.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/changelog.Debian.ppc64el.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libglib2.0-0