Списък на файловете в пакета ulatency в jessie, архитектура powerpc

/usr/bin/run-game
/usr/bin/run-single-task
/usr/bin/ulatency
/usr/bin/ulatency-gui
/usr/share/doc/ulatency/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ulatency/changelog.gz
/usr/share/doc/ulatency/copyright
/usr/share/man/man1/run-game.1.gz
/usr/share/man/man1/run-single-task.1.gz
/usr/share/man/man1/ulatency-gui.1.gz
/usr/share/man/man1/ulatency.1.gz