Списък на файловете в пакета taggrepper в jessie, архитектура powerpc

/usr/bin/taggrepper
/usr/share/doc/taggrepper/README
/usr/share/doc/taggrepper/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/taggrepper/changelog.gz
/usr/share/doc/taggrepper/copyright
/usr/share/man/man1/taggrepper.1.gz