Списък на файловете в пакета libxcb-shape0 в jessie, архитектура powerpc

/usr/lib/powerpc-linux-gnu/libxcb-shape.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnu/libxcb-shape.so.0.0.0
/usr/share/doc/libxcb-shape0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcb-shape0/changelog.Debian.powerpc.gz
/usr/share/doc/libxcb-shape0/copyright