Списък на файловете в пакета xmms2-plugin-pulse в jessie, архитектура mipsel

/usr/lib/xmms2/libxmms_pulse.so
/usr/share/doc/xmms2-plugin-pulse/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-pulse/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-pulse/copyright