Списък на файловете в пакета libcaca0 в jessie, архитектура mipsel

/usr/lib/mipsel-linux-gnu/caca/libgl_plugin.so
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/caca/libgl_plugin.so.0
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/caca/libgl_plugin.so.0.0.0
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/caca/libx11_plugin.so
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/caca/libx11_plugin.so.0
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/caca/libx11_plugin.so.0.0.0
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libcaca++.so.0
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libcaca++.so.0.99.19
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libcaca.so.0
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libcaca.so.0.99.19
/usr/share/doc/libcaca0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcaca0/changelog.gz
/usr/share/doc/libcaca0/copyright