Списък на файловете в пакета protobuf-compiler в jessie, архитектура mips

/usr/bin/protoc
/usr/share/doc/protobuf-compiler/CONTRIBUTORS.txt
/usr/share/doc/protobuf-compiler/README.md.gz
/usr/share/doc/protobuf-compiler/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/protobuf-compiler/changelog.gz
/usr/share/doc/protobuf-compiler/copyright
/usr/share/doc/protobuf-compiler/editors/README.txt
/usr/share/doc/protobuf-compiler/editors/proto.vim
/usr/share/doc/protobuf-compiler/editors/protobuf-mode.el.gz
/usr/share/doc/protobuf-compiler/examples/AddPerson.java
/usr/share/doc/protobuf-compiler/examples/ListPeople.java
/usr/share/doc/protobuf-compiler/examples/Makefile
/usr/share/doc/protobuf-compiler/examples/README.txt
/usr/share/doc/protobuf-compiler/examples/add_person.cc
/usr/share/doc/protobuf-compiler/examples/add_person.py
/usr/share/doc/protobuf-compiler/examples/addressbook.proto
/usr/share/doc/protobuf-compiler/examples/list_people.cc
/usr/share/doc/protobuf-compiler/examples/list_people.py
/usr/share/man/man1/protoc.1.gz