Списък на файловете в пакета libstdc++6 в jessie, архитектура mips

/usr/lib/mips-linux-gnu/libstdc++.so.6
/usr/lib/mips-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.20
/usr/share/doc/libstdc++6
/usr/share/gcc-4.9/python/libstdcxx/__init__.py
/usr/share/gcc-4.9/python/libstdcxx/v6/__init__.py
/usr/share/gcc-4.9/python/libstdcxx/v6/printers.py
/usr/share/gdb/auto-load/usr/lib/mips-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.20-gdb.py