Списък на файловете в пакета qtop в jessie, архитектура i386

/usr/bin/qtop
/usr/share/doc/qtop/COPYING-CMAKE-SCRIPTS
/usr/share/doc/qtop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qtop/copyright
/usr/share/man/man1/qtop.1.gz