Списък на файловете в пакета psad в jessie, архитектура i386

/etc/default/psad
/etc/init.d/psad
/etc/psad/auto_dl
/etc/psad/icmp6_types
/etc/psad/icmp_types
/etc/psad/ip_options
/etc/psad/pf.os
/etc/psad/posf
/etc/psad/protocols
/etc/psad/psad.conf
/etc/psad/signatures
/etc/psad/snort_rule_dl
/usr/bin/nf2csv
/usr/sbin/fwcheck_psad
/usr/sbin/kmsgsd
/usr/sbin/psad
/usr/sbin/psadwatchd
/usr/share/doc/psad/BENCHMARK
/usr/share/doc/psad/CREDITS.gz
/usr/share/doc/psad/FW_EXAMPLE_RULES
/usr/share/doc/psad/FW_HELP
/usr/share/doc/psad/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/psad/README.Debian
/usr/share/doc/psad/README.gz
/usr/share/doc/psad/SCAN_LOG
/usr/share/doc/psad/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/psad/changelog.gz
/usr/share/doc/psad/copyright
/usr/share/man/man1/nf2csv.1.gz
/usr/share/man/man8/fwcheck_psad.8.gz
/usr/share/man/man8/kmsgsd.8.gz
/usr/share/man/man8/psad.8.gz
/usr/share/man/man8/psadwatchd.8.gz