Списък на файловете в пакета paulstretch в jessie, архитектура i386

/usr/bin/paulstretch
/usr/share/applications/paulstretch.desktop
/usr/share/doc/paulstretch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/paulstretch/changelog.gz
/usr/share/doc/paulstretch/copyright
/usr/share/man/man1/paulstretch.1.gz
/usr/share/menu/paulstretch