Списък на файловете в пакета parsec47 в jessie, архитектура i386

/usr/games/parsec47
/usr/share/applications/parsec47.desktop
/usr/share/doc/parsec47/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/parsec47/copyright
/usr/share/doc/parsec47/readme.txt.gz
/usr/share/doc/parsec47/readme_e.txt.gz
/usr/share/man/man6/parsec47.6.gz
/usr/share/menu/parsec47
/usr/share/pixmaps/parsec47.xpm