Списък на файловете в пакета mew-beta-bin в jessie, архитектура i386

/usr/bin/cmew
/usr/bin/incm
/usr/bin/mew-pinentry
/usr/bin/mewcat
/usr/bin/mewdecode
/usr/bin/mewencode
/usr/bin/mewest
/usr/bin/mewl
/usr/bin/mewstunnel
/usr/bin/smew
/usr/share/doc/mew-beta-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mew-beta-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/mew-beta-bin/copyright
/usr/share/man/man1/cmew.1.gz
/usr/share/man/man1/incm.1.gz
/usr/share/man/man1/mew-pinentry.1.gz
/usr/share/man/man1/mewcat.1.gz
/usr/share/man/man1/mewdecode.1.gz
/usr/share/man/man1/mewencode.1.gz
/usr/share/man/man1/mewest.1.gz
/usr/share/man/man1/mewl.1.gz
/usr/share/man/man1/mewstunnel.1.gz
/usr/share/man/man1/smew.1.gz