Списък на файловете в пакета liquidsoap-plugin-pulseaudio в jessie, архитектура i386

/usr/lib/liquidsoap/1.1.1/plugins/pulseaudio.cmxs
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-pulseaudio/README
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-pulseaudio/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-pulseaudio/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-pulseaudio/changelog.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-pulseaudio/copyright