Списък на файловете в пакета libxtables10 в jessie, архитектура i386

/lib/libxtables.so.10
/lib/libxtables.so.10.0.0
/usr/share/doc/libxtables10/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxtables10/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libxtables10/changelog.gz
/usr/share/doc/libxtables10/copyright