Списък на файловете в пакета libwebp5 в jessie, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libwebp.so.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libwebp.so.5.0.1
/usr/share/doc/libwebp5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwebp5/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libwebp5/changelog.gz
/usr/share/doc/libwebp5/copyright