Списък на файловете в пакета libquazip1 в jessie, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libquazip.so.1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libquazip.so.1.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libquazip.so.1.0.0
/usr/share/doc/libquazip1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libquazip1/changelog.gz
/usr/share/doc/libquazip1/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libquazip1
/usr/share/man/man1/libquazip1.1.gz