Списък на файловете в пакета libqt4-svg в jessie, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libQtSvg.so.4
/usr/lib/i386-linux-gnu/libQtSvg.so.4.8
/usr/lib/i386-linux-gnu/libQtSvg.so.4.8.6
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/plugins/iconengines/libqsvgicon.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/plugins/imageformats/libqsvg.so
/usr/share/doc/libqt4-svg/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/libqt4-svg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt4-svg/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libqt4-svg