Списък на файловете в пакета libpython3-all-dev в jessie, архитектура i386

/usr/share/doc/libpython3-all-dev