Списък на файловете в пакета libmarkdown2 в jessie, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libmarkdown.so.2
/usr/lib/i386-linux-gnu/libmarkdown.so.2.1.7
/usr/share/doc/libmarkdown2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmarkdown2/copyright