Списък на файловете в пакета libjson0 в jessie, архитектура i386

/lib/i386-linux-gnu/libjson.so.0
/usr/share/doc/libjson0