Списък на файловете в пакета libfcgi0ldbl в jessie, архитектура i386

/usr/bin/cgi-fcgi
/usr/lib/libfcgi++.so.0
/usr/lib/libfcgi++.so.0.0.0
/usr/lib/libfcgi.so.0
/usr/lib/libfcgi.so.0.0.0
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/FCGI_Accept.3.gz
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/FCGI_Finish.3
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/FCGI_SetExitStatus.3
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/FCGI_StartFilterData.3
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/README.gz
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/cgi-fcgi.1.gz
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/copyright
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/ap_guida.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/ap_guide.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/apaman.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/ch1inta1.gif
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/ch1intra.gif
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/ch1intro.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/ch2c.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/ch3perl.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/ch4tcl.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/cover.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-prog-guide/covera.gif
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-whitepaper/fastcgi.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-whitepaper/img00001.gif
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-whitepaper/img00002.gif
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fastcgi-whitepaper/img00003.gif
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fcgi-devel-kit.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fcgi-java.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fcgi-perf.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fcgi-perl.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fcgi-spec.html
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/fcgi-tcl.htm
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/omi-logo.gif
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/overview.html
/usr/share/doc/libfcgi0ldbl/www5-api-workshop.html
/usr/share/man/man1/cgi-fcgi.1.gz