Списък на файловете в пакета libcupt3-0-downloadmethod-wget в jessie, архитектура i386

/usr/lib/cupt3-0/downloadmethods/libwget.so
/usr/share/doc/libcupt3-0-downloadmethod-wget/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libcupt3-0-downloadmethod-wget/changelog.gz
/usr/share/doc/libcupt3-0-downloadmethod-wget/copyright