Списък на файловете в пакета libcmor2 в jessie, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libcmor.so.2
/usr/share/doc/libcmor2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcmor2/copyright