Списък на файловете в пакета libccrtp-dev в jessie, архитектура i386

/usr/include/ccrtp/CryptoContext.h
/usr/include/ccrtp/CryptoContextCtrl.h
/usr/include/ccrtp/base.h
/usr/include/ccrtp/channel.h
/usr/include/ccrtp/cqueue.h
/usr/include/ccrtp/ext.h
/usr/include/ccrtp/formats.h
/usr/include/ccrtp/ioqueue.h
/usr/include/ccrtp/iqueue.h
/usr/include/ccrtp/oqueue.h
/usr/include/ccrtp/pool.h
/usr/include/ccrtp/queuebase.h
/usr/include/ccrtp/rtcppkt.h
/usr/include/ccrtp/rtp.h
/usr/include/ccrtp/rtppkt.h
/usr/include/ccrtp/sources.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/libccrtp.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libccrtp.la
/usr/lib/i386-linux-gnu/libccrtp.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libccrtp.pc
/usr/share/doc/libccrtp-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libccrtp-dev/README
/usr/share/doc/libccrtp-dev/THANKS
/usr/share/doc/libccrtp-dev/TODO
/usr/share/doc/libccrtp-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libccrtp-dev/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libccrtp-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libccrtp-dev/copyright
/usr/share/info/ccrtp.info.gz