Списък на файловете в пакета libbz2-1.0 в jessie, архитектура i386

/lib/i386-linux-gnu/libbz2.so.1
/lib/i386-linux-gnu/libbz2.so.1.0
/lib/i386-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
/usr/share/doc/libbz2-1.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbz2-1.0/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libbz2-1.0/changelog.gz
/usr/share/doc/libbz2-1.0/copyright