Списък на файловете в пакета lame в jessie, архитектура i386

/usr/bin/lame
/usr/share/doc/lame/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lame/changelog.gz
/usr/share/doc/lame/copyright
/usr/share/man/man1/lame.1.gz