Списък на файловете в пакета gvfs в jessie, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/gio/modules/libgioremote-volume-monitor.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/gio/modules/libgvfsdbus.so
/usr/share/doc/gvfs/AUTHORS
/usr/share/doc/gvfs/NEWS.gz
/usr/share/doc/gvfs/README
/usr/share/doc/gvfs/TODO
/usr/share/doc/gvfs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gvfs/changelog.gz
/usr/share/doc/gvfs/copyright
/usr/share/lintian/overrides/gvfs