Списък на файловете в пакета grub-coreboot-bin в jessie, архитектура i386

/usr/lib/grub/i386-coreboot/acpi.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/adler32.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/affs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/afs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ahci.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/all_video.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/aout.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/archelp.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/at_keyboard.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ata.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/backtrace.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/bfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/bitmap.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/bitmap_scale.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/blocklist.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/boot.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/bsd.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/btrfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cat.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cbfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cbls.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cbmemc.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cbtime.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/chain.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cmdline_cat_test.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cmosdump.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cmostest.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cmp.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/command.lst
/usr/lib/grub/i386-coreboot/config.h
/usr/lib/grub/i386-coreboot/configfile.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cpio.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cpio_be.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cpuid.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/crc64.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/crypto.lst
/usr/lib/grub/i386-coreboot/crypto.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cryptodisk.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/cs5536.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/date.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/datehook.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/datetime.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/disk.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/diskfilter.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/div_test.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/dm_nv.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/echo.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/efiemu.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/efiemu32.o
/usr/lib/grub/i386-coreboot/efiemu64.o
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ehci.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/elf.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/eval.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/exfat.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/exfctest.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ext2.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/extcmd.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/fat.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/file.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/fs.lst
/usr/lib/grub/i386-coreboot/fshelp.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/functional_test.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_arcfour.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_blowfish.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_camellia.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_cast5.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_crc.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_des.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_dsa.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_idea.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_md4.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_md5.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_rfc2268.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_rijndael.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_rmd160.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_rsa.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_seed.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_serpent.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_sha1.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_sha256.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_sha512.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_tiger.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_twofish.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gcry_whirlpool.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gdb.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/geli.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gettext.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gfxmenu.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gfxterm_background.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gfxterm_menu.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gptsync.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/gzio.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/halt.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/hashsum.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/hdparm.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/hello.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/help.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/hexdump.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/hfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/hfsplus.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/hfspluscomp.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/http.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/iorw.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/iso9660.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/jfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/jpeg.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/kernel.img
/usr/lib/grub/i386-coreboot/keylayouts.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/keystatus.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ldm.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/linux.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/linux16.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/loadenv.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/loopback.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ls.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/lsacpi.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/lsmmap.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/lspci.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/luks.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/lvm.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/lzopio.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/macbless.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/macho.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/mda_text.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/mdraid09.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/mdraid09_be.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/mdraid1x.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/memdisk.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/memrw.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/minicmd.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/minix.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/minix2.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/minix2_be.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/minix3.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/minix3_be.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/minix_be.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/mmap.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/moddep.lst
/usr/lib/grub/i386-coreboot/modinfo.sh
/usr/lib/grub/i386-coreboot/morse.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/mpi.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/msdospart.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/multiboot.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/multiboot2.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/nativedisk.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/net.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/newc.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/nilfs2.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/normal.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ntfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ntfscomp.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/odc.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/offsetio.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ohci.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_acorn.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_amiga.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_apple.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_bsd.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_dfly.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_dvh.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_gpt.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_msdos.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_plan.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_sun.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/part_sunpc.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/partmap.lst
/usr/lib/grub/i386-coreboot/parttool.lst
/usr/lib/grub/i386-coreboot/parttool.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/password.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/password_pbkdf2.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/pata.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/pbkdf2.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/pbkdf2_test.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/pci.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/pcidump.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/play.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/png.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/priority_queue.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/probe.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/procfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/progress.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/raid5rec.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/raid6rec.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/read.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/reboot.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/regexp.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/reiserfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/relocator.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/romfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/scsi.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/search.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/search_fs_file.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/search_fs_uuid.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/search_label.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/serial.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/setjmp.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/setjmp_test.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/setpci.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/sfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/signature_test.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/sleep.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/sleep_test.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/spkmodem.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/squash4.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/syslinuxcfg.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/tar.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/terminal.lst
/usr/lib/grub/i386-coreboot/terminal.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/terminfo.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/test.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/test_blockarg.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/testload.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/testspeed.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/tftp.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/tga.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/time.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/tr.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/trig.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/true.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/udf.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ufs1.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ufs1_be.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/ufs2.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/uhci.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/usb.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/usb_keyboard.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/usbms.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/usbserial_common.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/usbserial_ftdi.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/usbserial_pl2303.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/usbserial_usbdebug.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/usbtest.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/verify.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/video.lst
/usr/lib/grub/i386-coreboot/video_bochs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/video_cirrus.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/video_colors.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/videoinfo.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/videotest.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/videotest_checksum.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/xfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/xnu.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/xnu_uuid.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/xnu_uuid_test.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/xzio.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/zfs.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/zfscrypt.mod
/usr/lib/grub/i386-coreboot/zfsinfo.mod
/usr/share/bug/grub-coreboot-bin/presubj
/usr/share/bug/grub-coreboot-bin/script
/usr/share/doc/grub-coreboot-bin
/usr/share/lintian/overrides/grub-coreboot-bin