Списък на файловете в пакета conspy в jessie, архитектура i386

/usr/bin/conspy
/usr/share/doc/conspy/README.txt
/usr/share/doc/conspy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/conspy/changelog.gz
/usr/share/doc/conspy/copyright
/usr/share/man/man1/conspy.1.gz