Списък на файловете в пакета bareos-bconsole в jessie, архитектура i386

/usr/bin/bconsole
/usr/lib/bareos/scripts/bconsole
/usr/sbin/bconsole
/usr/share/doc/bareos-bconsole/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bareos-bconsole/copyright
/usr/share/man/man1/bconsole.1.gz